سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا باغشاهی – گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

چکیده:

کانال گاز در لیزرهای TEA − CO2یک تشدید کننده آکوستیکی است، بنابراین اعمال هر نیروی متناوب خارجی بر روی این تشدید کننده باعث برانگیخته شدن بسامد های طبیعی این تشدید کننده می شود، در این مقاله با استفاده از معادلات بقای جرم، اندازه حرکت و انرژی بسامد های طبیعی کانال لیزر ( به عنوان یک تشدید کننده آکوستیکی ) را در حالتی که گاز در حرکت است به دست آورده و به بررسی تأثیر عرض کانال و سرعت جریان گاز ( عدد ماخ ) بر این بسامد ها پرداخته می شود.