سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید بختیاری – دانشگاه اصفهان، گروه فیزیک
اعظم پورقاضی – دانشگاه اصفهان، گروه فیزیک

چکیده:

ما محاسبات خود سازگار انرژی کل را با استفاده از روش FP-LAPW و تقرب GGA درنظریه تابعیچگالی، برای مطالعهساختار بلوری ژمانیوم در فشارهای بالا به اجرا در آوردیم . در این مقاله پایام.ترهای ساختاری و ساختاری نوای سه فاز ژرمانیوم در فشارهای بالا یعنی fcc , hcp , Cmca را محاسبه کرده ایم. با استفاده از ساختار بندی گیپس، فشار گذار به هر یک از فازهای را به دست اورده ایم و ترتیب گذار فازها رامشخص کرده ایم.نتایج محاسبات نظری نشان می دهد که فاز fcc در ژرمانیوم می تواند در فشارهای بالای ۲۵۰Gpa رخ می دهد.