سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم قنبری عدیوی – گروه فیزیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران
فرامرز کنجوری – گروه فیزیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران
محمد بلوری زاده – گروه فیزیک، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران و مرکز بین المللی علو

چکیده:

سطح مقطع جزیی تشکیل اتم پوزیترونیوم در برخورد الکترون های پرانرژی ولی نانسبیتی با اتم های پادهیدروژن با استفاده از فرمولبندی سه جسمی فادیف – واتسون – لاولیس محاسبه شده است . در تقریب مرتبه ی دوم، جملات بین هسته ای و هسته – الکترونی موجود در بسط سری فادیف – واتسون به صورت تحلیلی در گستره ی زاویـه ای ۰ تا ۱۸۰ درجه محاسبه و وجود قله ی توماس در اطراف زاویه ی ۴۵ درجـه مورد پژوهش قرار گرفته است . نتایج حاصل برای انرژی های فرودی ۱ و ۱۰ keV و گذار الکترون از حالت زمینه ی اتم پادهیدروژن به حالت های مختلف در پوس ه های K ، L و M اتم پوزیترونیوم مورد بحث قرار گرفته اند