سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میثم فرضعلی پور تبریز – دانشجوی کارشناسی دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، گروه مه
علی شکوه فر – دانشیار دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مواد
پدرام صالح پور – دانشجوی کارشناسی دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، گروه مه
نرمین منتخب – دانشجوی کارشناسی دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، گروه مه

چکیده:

سطح موثر کاتالیست ها مکانهایی هستند که واکنش دهنده ها و اشعه ی فعالساز بطور همزمان وجود داشته باشند. بنابراین سطح کاتالیست و قسمت هایی از تخلخل باز که تحت تابش نور هستند، سطح ویژه ی موثر فتوکاتالیست ها را تشکیل می دهند. در تحقیق حاضر سطح ویژه ی موثر نانوفتوکاتالیست هابه روش المان های محدود محاسبه شده و تاثیر افزایش تعداد ذرات در سطح پخش ثابت بر مقدار سطح ویژه ی موثر و نسبت سطح موثر بررسی شده است.