سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منصور حقیقت – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان ، دروازه ی دانشگاه
علی نریمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق متریک کر، متریک مرببوط به فضای خارج یک جسم دوران کننده با تقارن کروی، را در دو حالت تقریبی و دقیق و تا مرتبه ی دوم پارامتر ناجابجایی بدست می آوریم. بدین منظور از نگاشت سایبرگ-ویتن برای محاسبه ی میدانها در فضای ناجابجایی استفاده می کنیم.