سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر چخماچی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
بهروز مراغه چی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

با استفاده از نظریه ی جنبشی یک رابطه جدید برای محاسبه نرخ رشد در شرایط تشدید ضعیف و با در نظر گرفتن رابطه پاشندگی کلی بدست آمده است. این رابطه در حالت چگالی های کم به رابطه نرخ رشد در رژیم کامپتون تبدیل می شود. از طرف دیگر نرخ رشد مستقیماً از طریق حل عددی رابطه پاشندگی بدست آمده و نتایج برای دو حالت دمش قوی، دمش ضعیف و رژیم کامپتون از دو طریق مورد مقایسه قرار گرفته است.