سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی مسافر – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک در طراحی کاربردی
مهرداد صباغی – عضو هیات علمی پژوهشکده فناوریهای نو، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مشاور
محسن بهرامی – ستاد دانشکده ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

نیروها و گشتاورهایی را که امواج خلیج فارس بر شناور جرثقیل دار ابوذر ۱۲۰۰ وارد می کنند، به دست آورده ایم. برای اینکار، پس از شبیه سازی امواج خلیج فارس و پاره بند سطح خیس ابوذر ۱۲۰۰ در موقعیت متوسط آن و خطی کردن شرایط مرزی، با استفاده از روش اجزای مرزی، تابع پتانسیل سرعت را به دست آورده و با استفاده از معادله ی خطی شدهی برنولی توزیع فشار دینامیکی وارد بر این سطح خیس را محاسبه کرده ایم.سپس با انتگرال گیری از این توزیع فشار روی سطح خیس، نیروها وگشتاورهایی را که امواج بر شناور وارد می کنند به دست آورده ایم. این نیروها و گشتاورها در تحلیل دینامیکی شناور به کار می آیند.