سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم مطلبی اقگنبد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
هاله کنگرلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده:

نانولایه های تیتانیوم روی زیرلایه ی شیشه تحت شرایط خلاء زیادHV در دمای اتاق با زوایای انباشت عمودی ۱۰،۱۵و۲۰درجه توسط تبخیر حرارتی فیزیکی تهیه شده اند . ضخامت نانولایه های تیتانیوم۸۳/۷ نانومتر ، توسط دستگاه کوارتز کریستال محاسبه شد . طیف جذب و در نتیجه عبور و بازتاب این لایه ها در محدوده ی نور مرئی توسط دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد . پارامترهای اپتیکی با استفاده از روش محاسباتی کرامرز – کرونیگبدست آمد . هدف بررسی ارتباط بین نانوساختارهای لایه های تهیه شده با پارامترهای اپتیکی لایه ها می باشد .