سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شاهین آتشبار تهرانی – گروه فیزیک دانشگاه سمنان ، پژوهشکده فیزیک ذرات و شتابگرها ، مرکز دانش
علی خرّمیان – گروه فیزیک دانشگاه سمنان ، پژوهشکده فیزیک ذرات و شتابگرها ، مرکز دانش
سجاد پرنداخ – گروه فیزیک دانشگاه سمنان

چکیده:

در این مقاله تابع ساختار پروتون در چارچوب نظری QCD اختلالی در حالتهای یکتا و غیریکتا بر اساس چند جمله ایهای متعامد محاسبه شده است . نتایج به دست آمده با نتایج آزمایشگاهی موجود، سازگاری خوبی دارد.