سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نجمه موسوی – گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
سیدمهدی بیضایی – گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده:

محاسبۀ خواص ساختاری ترکیب TiO2 در فاز روتیل با استفاده از نظریه تابعی چگالی و امواج تخت بهبود یافته خطی به صورت پتانسیل کامل ( FP-LAPW) انجام شده است. تقریب شیب تعمیم یافته GGA و تقریب چگالی موضعی LDA در حضور و در غیاب برهمکنش اسپین مدار ( SOC) به کار برده شده است..همچنین برای بهتر شدن محاسبات گاف نواری از روش Engel Vosko GGA نیز استفاده شده است.نتایج این محاسبات در مقایسه با تجربه در توافق خوبی است.