مقاله محافظت نخاع در مقابل آسيب ايسکمي – ري پرفيوژن توسط تجويز حاد استراديول در خرگوشهاي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: محافظت نخاع در مقابل آسيب ايسکمي – ري پرفيوژن توسط تجويز حاد استراديول در خرگوشهاي نر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراديول
مقاله ايسکمي – ري پرفيوژن نخاعي
مقاله HSP70
مقاله Cas-3 فعال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلج ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: پيروي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: خداقلي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: محققي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدياني ابوالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلال عملکرد نورولوژيک نظير پاراپلژي از عوارض ناتوان کننده متعاقب جراحيهاي آنوريسم آئورت توراکوابدومينال خصوصا با علت ايسکمي – ري پرفيوژن مي باشد. عليرغم مطالعات بسياري در ارتباط با اثرات نوروپروتکتيو استراديول، کارايي حفاظتي اين عامل عليه ايسکمي – ري پرفيوژن نخاعي و نيز مکانيزم هاي دخيل در آن، هنوز مورد تحقيق و مطالعه قرار نگرفته است.
روش ها: دو گروه، هر کدام شامل ۱۰ خرگوش سفيد نيوزلندي نر مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه کنترل روغن کنجد (حلال) و گروه ديگر (درمان) ۱۷-بتا استراديول با دوز ۱ ميلي گرم بر کيلوگرم که در روغن کنجد حل شده بود، ۳۰ دقيقه قبل از بستن آئورت شکمي دريافت کردند. همچنين يک گروه شم (۵=n) تحت شرايط کاملا يکسان با دو گروه نامبرده به استثناي دريافت دارو و حلال و نيز بستن رگ، در نظر گرفته شد. پس از ۴۸ ساعت خونرساني مجدد با بررسي هاي نورولوژيک، هيستوپاتولوژيک و وسترن بلات به مطالعه کارايي استراديول در تخفيف پاتولوژي القا شده توسط ايسکمي – ري پرفيوژن نخاعي پرداختيم.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان دادند که تجويز استراديول ۳۰ دقيقه قبل از القاي ايسکمي نخاعي در خرگوشهاي نر، سبب بهبود عملکرد نورولوژيک در آنها شده و از روند پيشرونده اختلالات عملکرد نورولوژيک در عرض ۴۸ ساعت مطالعه جلوگيري مي نمايد. نتايج هيستوپاتولوژيک نزديک به نرمال بخش کمري نخاع اين حيوانات، سبب تاييد بيشتر اثرات نوروپروتکتيو استراديول گشت. استراديول همچنين، موجب کاهش سطح پروتئين HSP70 و Caspase-3 فعال، در بافت نخاع و در شرايط ايسکمي شد.
نتيجه گيري: بنا بر نتايج اين تحقيق، استراديول را مي توان به عنوان يک کانديداي بالقوه جهت محافظت عليه فلج القا شده توسط آسيب ايسکمي – ري پرفيوژن نخاعي ناشي از جراحيهاي آنوريسم آئورت توراکوابدومينال، لحاظ نمود.