مقاله محبت از ديدگاه علامه طباطبايي و ابوحامد غزالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در انديشه ديني از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: محبت از ديدگاه علامه طباطبايي و ابوحامد غزالي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محبت خدا به انسان
مقاله ابوحامدغزالي
مقاله علامه طباطبايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زماني اميرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانلو امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين نوشتار، به بررسي محبت از نگاه علامه طباطبايي و ابوحامد غزالي پرداخته شده است. سوالات اصلي تحقيق عبارت اند از: علت و منشأ محبت از نگاه اين دو انديشمند چيست؟ محبت انسان نسبت به خدا بر چه اساسي است؟ آيا خداوند به انسان محبت دارد؟ اين محبت را چگونه مي توان تفسير کرد؟ نگارنده پس از بررسي آراي دو دانشمند، به اين نتيجه مي رسد که علامه طباطبايي منشا محبت را نياز انسان مي داند، ولي از نظر غزالي، منشا محبت لذت است. هر دو محبت انسان به خدا را ممکن دانسته و خداوند را کامل ترين محبوب انسان مي دانند. در نهايت، از نظر هر دو، خداوند نيز به انسان محبت دارد. غزالي آن را مجازي دانسته، تاويل مي کند، اما علامه اين محبت را به معناي حقيقي آن مي داند.