مقاله محتواي اطلاعاتي اجزاي تشكيل دهنده صورت سود و زيان و صورت جريان وجه نقد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: محتواي اطلاعاتي اجزاي تشكيل دهنده صورت سود و زيان و صورت جريان وجه نقد
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجزاي تشکيل دهنده صورت سود و زيان
مقاله اجزاي تشکيل دهنده صورت جريان وجه نقد
مقاله بازده سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دستگير محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اخگر محمداميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش محتواي اطلاعاتي اجزاي تشکيل دهنده صورت سود و زيان و صورت جريان هاي وجه را بررسي مي کند. بدين منظور رابطه اجزاي تشکيل دهنده صورت سود و زيان و صورت جريان وجه نقد با بازده سهام مورد بررسي قرار مي گيرد. بر اساس يک نمونه متشکل از ۱۹۵ سال – شرکت از ميان شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳، نتايج حاکي از آن بود که از بين اجزاي تشکيل دهنده صورت سود و زيان، سود و زيان خالص و از بين اجزاي تشکيل دهنده صورت جريان وجه نقد، جريان وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي با بازده سهام رابطه بيشتري دارد. همچنين، نتايج پژوهش نشان مي دهد که در مجموع، اجزاي تشکيل دهنده صورت سود و زيان، در مقايسه با اجزاي تشکيل دهنده صورت جريان وجه نقد، با بازده سهام رابطه بيشتري دارد.