سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم وصولی پور – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید مدرس – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن محسن نیا – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله سعی براین بودکه باتوجه به تنوع دانه های روغنی موجود درایران ،گیاه شاهدانه مناطق مختلف ایران که اطلاعات کمی درباره اجزاء سازنده آن موجود است ولی از لحاظ ارزشهای غذایی،کار بردهای دارویی وصنعتی از جایگاه ویژه ای درسطح جهان برخوردار است، اننخاب ومورد بررسی قرارمی گیرد .نتایج بررسیها نشان می دهد که درراستای دستیابی به منابع جدید روغنهای خوراکی وصنعتی ،شاهدانه به عنوان یکی ازاین منابع می تواندمورد توجه ویژه قرارگیرد .در این مقاله شاخصی ازمحتوی روغن وترکیب انواع اسیدهای چرب موجود درروغن استخراج شده ارائه می گرددو با ذکر نسبت اسیدهای چرب موجود درنمونه هایی از شاهدانه سه منطقه مشهد وشاهرود وتبریز عرضه می شود.