سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
مریم رضوانی – دانشگاه علوم تحقیقات اهواز
پرهام بقایی – دانشگاه تربیت مدرس
سحر خدابخشی – علوم و تحقیقات

چکیده:
امروزه بحث توسعه همگام با محیط زیست مطرح می باشد. به همین دلیل باید آسایش حرارتی را برای هر منطقه تعیین کرد. بدون شک تخمین این محدوده می تواند تا حدودی از اتلاف انرژی در ساختمان جلوگیری به عمل آورد. اولگی، گیونی، فانگر و اشری روش هایی را برای تعیین محدوده آسایش حرارتی ارائه کرده اند. اما بیتر مطالعات انجام شده در ایران در فضاهای بسته و بر اساس روش های اولگی و گیونی می باشد. هدف از این تحقیق تخمین محدوده آسایش حرارتی در فضای باز مسکونی بوده است اما با توجه به اقلیم هر نطقه و ا ینکه مردم در چه دمای احساس آسایش دارند و بدلیل اینکه بیشتر مناطق ایران در نواحی گرم و خشک واقع شده و نقش تعیین کننده حیاط در خرد اقلیم به خصوص در مناطق ک ویری، شهر یزد برای مطالعه انتخاب شدف روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی و هماهنگ با اشری همراه با برداشت میدانی و پرسشنامه می باشد. اما نتیجه ای که حاصل می شود بدون شک می تواند در کاهش مصرف انرژی در فضای باز و حتی بسته تأثیر گذار باشد. همچنین در پررنگ تر شدن نقش فضای باز مسکونی) حیاط و استفاده کاربردی تر از آن (نه فقط به عنوان محل پارک اتومبیل) همچون گذشته و ایجاد حس دلبستگی و تعلق مکانی نقش حیاتی خواهد داشت.