مقاله محدوديت هاي مالي و حساسيت سرمايه گذاري به جريان هاي نقدي در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پيشرفت هاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني شيراز) از صفحه ۵۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: محدوديت هاي مالي و حساسيت سرمايه گذاري به جريان هاي نقدي در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حساسيت سرمايه گذاري به جريان هاي نقدي
مقاله محدوديت هاي مالي
مقاله سطح نگه داري وجه نقد
مقاله مدل وجه نقد مطلوب
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: راسخي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: نقي نژاد بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: رساييان امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حساسيت سرمايه گذاري به جريان هاي نقدي، به تغييرات مخارج سرمايه اي شرکت ها در قبال تغييرات در جريان هاي نقدي اشاره دارد. اين مبحث با ادبيات سرمايه گذاري و تامين مالي شرکتي مرتبط است. اين پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه اي و تحليلي – علي بوده و مبتني بر تحليل داده هاي تابلويي (پانل ديتا) است. در اين پژوهش، اطلاعات مالي ۹۶ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره زماني ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد که شرکت هاي با محدوديت مالي، نسبت به شرکت هاي بدون محدوديت مالي، از حساسيت سرمايه گذاري به جريان هاي نقدي بالاتري برخوردارند و در هنگام تصميم گيري هاي سرمايه گذاري، بر جريان هاي نقدي داخلي، تاکيد بالايي مي کنند.