مقاله محدوديت هاي ژئومورفولوژيکي توسعه فيزيکي شهر رودبار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: محدوديت هاي ژئومورفولوژيکي توسعه فيزيکي شهر رودبار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئومورفولوژي شهري
مقاله توسعه فيزيكي
مقاله محدوديت هاي توسعه
مقاله شهر رودبار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: استادملك رودي پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه فيزيکي شهرها در ارتباط مستقيم با بستر طبيعي و عوارض ژئومورفولوژي است. توسعه شهرها در مناطق کوهستاني به دليل محدوديت هاي ژئومورفولوژيکي و ناپايداري دامنه ها از حساسيت بالايي برخوردار است. محدوده مورد بررسي در اين تحقيق شهر رودبار در حاسيه رودخانه سفيدرود در استان گيلان است. در اين تحقيق تلاش بر اين است که محدوديت هاي توسعه فيزيكي شهر رودبار از ديدگاه بستر طبيعي آن با تاکيد بر ژئومورفولوژي مورد برررسي قرار گيرد. داده هاي مورد استفاده در اين تحقيق نقشه هاي توپوگرافي، زمين شناسي، کاربري اراضي، خاک، نقشه شهر رودبار و تصاوير ماهواره اي به همراه بازديد ميداني است.
روش تحليل نيز بر مبناي داده هاي موجود به صورت توصيفي است.براي تحليل داده ها نقشه هاي مورد نياز به محيط نرم افزار اتوکد منتقل و پس از لايه بندي نقشه هاي توپوگرافي، زمين شناسي، شيب، خاک، کاربري اراضي، مقاومت سنگ ها، ليتولوژي، فاصله از گسل ها اقدام به تهيه نقشه ژئومورفولوژي منطقه شد. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد که توسعه فيزيکي شهر رودبار تحت تاثير عوامل محدود کننده زيادي قرار دارد. در اين بين شيب، حرکات دامنه اي، گسل و خطر لرزه خيزي به ترتيب مهمترين تاثير را در توسعه فيزيکي شهر دارند. مناطق مستعد توسعه محدود و گسترش شهر باهزينه بالا و احتمال خطر پديده هاي مورفولوژيکي همراه است.