سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهره بشارتی راد – مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

در مقاله حاضر روش فعلی طراحی شبکه مخابراتی تلفنی اختصاصی صنعت برق ایران مورد بررسی قرار گرفته محدودیتهای روشهای محاسباتی معمول جهت حل شبکه عنوان گردیده و یک مدل شبیه سازی جهت غلبه بر این محدودیتها پیشنهاد گردیده است . مدل پیشنهادی در طراحی شبکه مخابراتی اختصاصی یکی از شرکتهای برق منطقه ای بکار گرفته شده و نتایج
آن با محاسبات مورد مقایسه قرار گرفته است .