سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی شهنواز – مربی گروه علوم پایه دانشگاه آزاد زنجان
جواد ناصریان –

چکیده:

بسیاری از محصولات با آمیختن دو یا چند جزء از موارد مختلف بدست می آیند. یک آزمایش آمیزه ای نوعی خاص از آزمایش های رویه پاسخ است که در آن عاملها، اجزاء یا مولفه های آمیزه هستند و پاسخ تابعی از نسبت هر کدام از اجزا آمیزه می باشد.
سوالی که در اینگونه آزمایشها مطرح می شود این است که آیا ترکیب خاصی از اجزا متشکله وجود دارد که دارای مطلوب ترین خاصیت باشد. در صورت وجود، فرمول چنین ترکیبی چیست و چگونه می توان بدست آورد.
برای فرموله کردن این نوع آزمایش ها از طرح های سادک مشبکه ای و چند جمله ای های متعارف استفاده می کنیم و با انتخاب یک مدل مناسب برای رویه پاسخ در بالای سادک، بهترین ترکیب از اجزاء آمیزه ای را بدست می آوریم.