سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

اله بخش کاوسی – عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

گذشت زمان و دستیابی به تکنولوژی های نوین انتظار مردم را در ارائه برنامه های هدفمند خصوصا درهمبستگی اجتماعی، ساماندهی وضع موجود فضاهای شهری را می طلبد. از سوی دیگر عنایت به سیستم های برنامه ریزی انعطاف پذیر خصوصا در شهرهای جدید که در حال پیدایش هستند زمینه مناسب سازی در محیط شهری را تحقق بخشیده است.
از پارامترهای مهم و تاثیرگذار در تهیه طرحهای توسعه شهری، شناخت محدودیت ها و قابلیت های شهر در حال حاضر است، زیرا نتیجه آن خلق محیط زیستی با کیفیت بالای زندگی در افق طرح های مطالعات شهری است.
همبستگی در بافت شهری، توزیع مناسب خدمات شهری، ساماندهی و مناسب سازی شبکه های ارتباطی شهری و حمل و نقل داخل شهر و نیز استفاده بهینه از فضاهای بهداشتی، فرهنگی، آموزشی ، خدماتی و نیزسهولتدر استفاده از مبلمان و تجهیزات شهری مناسب و انعطاف پذیری آنها در اهداف این طرح ها میاشد. این مهم جز با رعایت استانداردهای فیزیکی جهتساکنین شهرو خواسته های فطری همه شهروندان وسهولت در دسترسی به موارد فوق به تحقق نخواهد رسید.
این استانداردها در کلیات و جزئیات شهر شامل مبلمان شهری، باجه تلفن، سطل زباله و کف سازی و ساماندهی به تابلوهای تبلیغاتی و … همه را در بر می گیرد. انتظار مردم در ارائه برنامه ای هدفمند در تغییر وضع موجود فضاهای شهری موجود ضمن حفظ هویتتاریخی آنها، لازمه تاثیر صحیح تکنولوژی پیشرفته و زمان در بستر سازی مناسب زندگی شهری آنها می باشد.