سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد دیواندری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
امانگلدی کوچکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
مصطفی جزایری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
حسن رستگار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله تخمین موقعیت و کنترل سرعت موتور سوئیچ رلوکتانسی را با استفاده از رویتگر پیوندی ارائه می کند. عمل تخمین موقعیت و سرعت SRM برای رویتگر پیوندی پیشنهادی با استفاده ازنرم افزار MATLAB شبیه سازی شده و با نتایج رویتگرهای مدلغزشی جریان و مد لغزشی شار پیوندی مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهد که تخمین موقعیت و سرعت SRM با استفاده از رویتگر پیوندی پیشنهادی در محدود وسیعی از سرعت (سرعتهای نزدیک صفر تا سرعت نامی) از دقت مناسبی برخوردار بوده و همچنین مقاوم بودن این سیستم عملکرد محرکهرا بهبود بخشیده است. مزیت این روش جدید آن است که بدون نیاز به سخت افزار اضافی عملکرد سیستم محرکه ارتقاء می یابد.