سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نجمه موسوی – گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر (عج ) رفسنجان ، رفسنجان ، تهران ،
سید مهدی بیضایی – گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر (عج ) رفسنجان ، رفسنجان ، تهران ،
محمد خان زاده – گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر (عج ) رفسنجان ، رفسنجان ، تهران ،

چکیده:

محاسبه ی ویژگی های اپتیکی ترکیب TiO2 در فاز روتایل با استفاده از نظزیه تابعی چگالی و امواج تخت بهبود یافته خطی به روش پتانیسل کامل ( FP-LAPW) توسط نرم افزار WIEN2K انجام شده است . تقریب شیب تعمیم یافته GGA و تقریب چگالی موضعی LDA در حضور در هم کنش اسپین مدار ( SOC ) و در غیاب آن به کار برده شده است . همچنین از تقریب EV-GGA برای بهبود گافنواری استفاده شده است . نتایج بدست آمده شامل طیف انعکاسی ، ضریب شکست و گاف نوری در توافق خوبی با داده های تجربی می باشد