سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد اکبرلو – مربی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

در این مقاله با توجه به محسنات ساختمانهای سنتی و بنائی، سه ساختمان یک ، دو و سه طبقه اسکلت فولادی که مطابق آئی ننامه ٢٨٠٠ ایران طراحی و محاسبه شده با یک ساختمان مشابه که بصورت بنائی با سقف تیرچه و بلوک که مطابق آئین نامه ایران طراحی و با استفاده از شناژهای افقی و قائم تقویت شده است از نظر مصرف آه نآلات و هزینه اقتصادی مقایسه گردیده و نشان داده شده است که ساختمانهای بنائی تا سه طبقه از نظر قیمت ١٥ الی ٢٠ درصد ارزانتر واقتصاد یتر تمام می شود و همچنین از نظر آه نآلات که قسمت عمده آن وارداتی می باشد حدود ٥٢ % مصرف کمتر دارد.با عنایت به درصد احداث ساختمانهای ١ تا ٣ طبقه در شهرهای بزرگ که در سالهای اخیر بین ٥٠ تا ٦٠ درصد کل ساختمانها و در شهرهای کوچک ٨٠ الی ٩٠ درصد ساختمانها را تشکیل میدهند در مقاله با یک محاسبه اقتصادی نتیجه این صرف هجوئی برای شهری مثل تبریز با توجه به آمارهای موجود ٥٨ میلیارد ریال و برای کل کشور ١١٦٠ میلیارد ریال کاهش هزینه و پانزده هزار تن کاهش مصرف آهن برای تبریز و حدود سیصد و ده هزار تن کاهش آهن برای کل ایران بدست آمده است که نتیجه آن احداث ٤٣٠٠ واحد اضافی برای تبریز و ٨٦٠٠٠ واحد اضافی برای کل ایران خواهد بود.