سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی ابوالحسنی سورکی –
غلامحسین ابراهیمی پور –
حسین کرمانیان –

چکیده:

آزمایشات غربال سازی به منظور جداسازی باکتریهای قادر به رشد بر روی ذغال سنگ جهت محلول سازی ضایعات ذغال شویی (لیچه) و تولید سوختهای بیولوژیک از این ضایعات صورت گرفت. با استفاده از تکنیک رشد بر روی ذغال سنگ به عنوان تنها منبع کربن در مجموع ۷ سویه باکتریایی جداسازی گردید. اسپکتروفتومتری مایع رویی حاصل از سانتریفوژکشت ۱۵ روزه کنسرسیوم باکتریایی در محیط پایه معدنی و ذغال سنگ به عنوان تنها منبع کربن بر روی شیکر ۱۵۰ دور در دقیقه و دمای ۲۵ درجه سانتی گراد اختلاف میزان جذب نور را در طول موج ۴۵۰ نانومتر نسبت به شاهد بدون باکتری ۱/۴۷۵نشان داد. همچنین آزمایشات وزن سنجی ۱۲% کاهش وزن ذغال سنگ را در روز ۱۵ نشان داد.