سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیروس یگانه – دانشگاه هنر

چکیده:

رابطه بین تحقیق و توسعه و صادرات رابطه ای بسیار قوی و مستقیم است و در دو زمینه نقشی مهم ایفا میکند: یکی در بهبود کیفیت کالا یا خدمات ارائه شده، و دیگری در زمینه بازار وبازاریابی. زمینه نخست به طرز نسبتا پیچیده ای با سایر عوامل موثر در صادرات رابطه دارد چون درمراحل و مقاطع متعدد، در ارتباط مستقیم با فرایند های تولید کالا یاارائه خدمات و تکنولوژی های مربوط به آن قرار می گیرد. به این ترتیب تاثیرگذاری تحقیق وتوسعه در امر صادرات در کنار یک رشته عوامل دیگر و نه بصورت مجزا شکل می گیرد. تحقیق و توسه شرط لازم برای موفقیت در امر صادرات به شمار می رود ولی شرط کافی نیست. هدف مقاله حاضر ارائه یک چارچوب تحلیلی مشتمل برعومل موثر در صادرات موفق بر اساس تجربیات کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای در حال صنعتی شدن موفق (NICs) در توسعه اقتصادی / تکنولوژیکی است. موفقیت این کشورها در رقابت در بازارهای جهانی مدیون یک رشته عوامل هستند که یکی از آنها نوآوری و بهبود کیفیت در محصولات و خدمات است.