مقاله محل يابي خطا در شبكه هاي توزيع شعاعي واقعي بر اساس اطلاعات ولتاژ و جريان نمونه برداري شده توسط ثبات هاي خطاي ديجيتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: محل يابي خطا در شبكه هاي توزيع شعاعي واقعي بر اساس اطلاعات ولتاژ و جريان نمونه برداري شده توسط ثبات هاي خطاي ديجيتال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبكه هاي توزيع شعاعي واقعي
مقاله محل يابي خطا
مقاله ثبات خطاي ديجيتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي صادق
جناب آقای / سرکار خانم: تلاوت وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله روشي جديد براي محل يابي خطا در شبكه هاي توزيع شعاعي واقعي ارايه مي شود. الگوريتم محل يابي خطاي پيشنهادي بر اساس روش امپدانسي بوده و با استفاده از داده هاي ولتاژ و جريان نمونه برداري شده توسط ثبات يا كليد بازبست شامل ثبات ابتداي شبكه توزيع عمل مي كند.
در الگوريتم محل ياب خطا ابتدا بر اساس داده هاي ولتاژ و جريان قبل از وقوع خطا ضرايب بارگيري و قدرت ميانگين ترانسفورماتورهاي توزيع در لحظه قبل از خطا تخمين زده مي شود. سپس با استفاده از داده هاي ولتاژ و جريان بعد از خطا و محاسبه فازورهاي آنها، محل هاي اوليه كانديداي خطا با بررسي تمامي بخش هاي شبکه توزيع از جهت خطادار بودن به دست مي آيد و در نهايت با بهره گيري از نحوه عملكرد فيوزها، نشانگرها و جداكننده ها حداقل محل هاي نهايي كانديداي خطا با دقت قابل قبولي ارايه مي شود.
اين الگوريتم به صورت يك بسته نرم افزاري تحت عنوان DFL در زبان دلفي در آزمايشگاه تحقيقاتي حفاظت و اتوماسيون شبكه هاي برق دانشگاه علم و صنعت ايران مدون شده است. به راحتي مي توان با داده هاي ولتاژ و جريان نمونه برداري شده توسط ثبات خطا و ارسال شده از طريق خط تلفن مربوط به آن و همچنين اطلاعات مربوط به عملكرد فيوزها، نشانگرهاي خطا و جداكننده ها براي فيدرهاي توزيع با سطح ولتاژهاي ۱۱ و ۲۰ كيلوولت به محل يابي خطا پرداخت. نرم افزار آماده شده بر روي يك فيدر توزيع شعاعي ۲۰ كيلوولت واقعي با خطاهاي اتصال كوتاه در نقاط مختلف، آزمايش شده است كه نتايج محل يابي خطا، كارآيي بالاي محل ياب خطا را نشان مي دهد.