سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صباح دانیار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت
مجتبی شیرویی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
صادق جمالی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو قطب علمی بهره برداری و اتوماسیو

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برای مکان یابی خطا در خطوط انتقال فشار قوی براساس داده های واحدهای اندازه گیری فازور (PMU) ارائه شده است فاصله محل خطا و ولتاژ محل خطا به عنوان متغیرهای جدید حالت به تخمین گر حالت، الگوریتم لازم برای آشکار سازی خطا و یافتن خط انتقالی که در آن خطا رخ داده، ارائه شده است نتایج شبیه سازی انجام شده روی یک سیستم نمونه نیز ارائه شده است.