سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا جاودان – شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران
صادق جمالی – دانشگاه علم و صنعت ایران ایران
وحید تلاوت – دانشگاه علم و صنعت ایران ایران دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این مقاله روشی برای محل یابی خطا در فیدرهای توزیع ۲۰ کیلوولت ارائه می شود. الگوریتم مورد استفاده برای محل یابی براساس روش امپدانسی بوده و با استفاده از داده های ولتاژ و جریان نمونه برداری شده گرفته شده توسط ثبات یا ریکلورز شامل ثبات ابتدای فیدر توزیع عمل می کند. الگوریتم محل یاب خطا در ابتدا براساس داده های ولتاژ و جریان قبل از خطا ضریب بارگیری و ضریب قدرت ترانسفورماتورهای توزیع در لحظه قبل خطا را تخمین می زند، سپس براساس داده های ولتاژ و جریان بعد از خطا و محاسبه فازورهای آنها تمامی بخش های فیدر توزیع را از جهت خطا دار بودن براساس روش امپدانسی مورد تست قرار می دهد و نهایتاً با استفاده از نحوه عملکرد فیوزها و نشانگرها و جداکننده ها محل خطا را با دقت قابل قبولی ارائه می دهد. این الگوریتم به صورت یک بسته نرم افزاری تحت عنوان DFL مخفف Distribution Fault Locator در زبان دلفی در آزمایشگاه تحقیقاتی حفاظت دیجیتال دانشگاه علم و صنعت ایران مدون شده است و براحتی می توان با یک ثبات خطا و یک خط تلفن مربوط به آن برای فیدرهای توزیع با سطح ولتاژهای ۱۱ و ۲۰ کیلوولت به محل یابی خطا پرداخت. نرم افزار آماده شده بر روی یک فیدر توزیع۲۰ کیلوولت واقعی با خطاهایی در نقاط مختلف، تست شده است که نتایج محل یابی، کارآیی بالای محل یاب را نشان میدهد.