مقاله محمدمهدي الجواهري و اعراضه الشعريه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۲۴۹ تا ۲۷۵ منتشر شده است.
نام: محمدمهدي الجواهري و اعراضه الشعريه
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جواهري
مقاله اغراض شعر
مقاله مدح رثاء
مقاله وصف
مقاله شعر سياسي
مقاله غزل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معروف يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جواهري در طليعه قرن بيستم در خانواده‏اي مذهبي ديده به جهان گشود. اين شاعر انقلابي عاشق در خلال يک قرن نزديک به بيست هزار بيت سرود. او جامع اضداد است به عبارت ديگر يکبار متنبي، بار ديگر بحتري و ابو العلاء معري، و در جاي ديگر ابو نواس و عمر بن ابي ربيعه است، و از ديگر سو شريف رضي است. جواهري در هر روش از روشهاي شعري وارد شده و به خوبي از عهده بر آمده است. در اين مقاله جوانبي از شخصيت او در خلال اغراض و مقاصد شعري وي به شرح زير آمده است:
۱- مدح: هدف او از مدح، مطامع مادي يا موقعيت اجتماعي نبوده بلکه به آنسوي آفاق ممدوح نفوذ کرده و به او هشدار داده تا او را بدانسو که مي‏خواهد، هدايت کند.
۲- رثاء: اغلب اشعار رثايي او جنبه سياسي و کمدي همراه با انتقاد از موقعيتهاي خاصي دارد. او در اين زمينه خالق ابداع و نوآوري است.
۳- وصف: جواهري در وصف نيز به اوج خود رسيده است او تصاوير بديع و دل انگيزي از وصف رودخانه‏ها، درختان خرما، سواحل و کوهها ترسيم کرده که تابلو درخشاني در آسمان شعر عربي است.
۴- شعر سياسي: بيشترين حجم در ديوان او شعر سياسي است. سياست معنايي جز فرو رفتن در گرداب حوادث، که به سرنوشت همگان مرتبط است، نيست.
۶- غزل: او ديدگاه خاصي نسبت به زن دارد که مختص به اوست. ضمن اين که غزل عريان او جنجال زيادي به پا کرده و سوالهاي فراواني را مطرح کرده است. او در وراي غزل عريانش انگيزه‏هايي نهفته دارد.