مقاله محورهاي شاخص شهري و دالان هاي بوم شناسانه رودها (ارتقاي هويت مکاني با تاکيد بر مسيرهاي پياده گردشگري) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در هويت شهر از صفحه ۵۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: محورهاي شاخص شهري و دالان هاي بوم شناسانه رودها (ارتقاي هويت مکاني با تاکيد بر مسيرهاي پياده گردشگري)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت مکاني
مقاله محورهاي شاخص شهري
مقاله دالان هاي بوم شناسانه
مقاله مسير پياده رودكناري
مقاله گردشگري پايدار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تابان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: پشوتني زاده آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هويت را مي توان به معنايي که انسان ها از طريق احساسات ذهني از وجود هر روزه خود و ارتباطات گسترده اجتماعي کسب مي کنند، تعريف کرد. لازمه درک هويت هر مکاني حضور، حرکت، مکث و تامل در ويژگي هاي کالبدي، اجتماعي و کارکردي آن است که زمينه شناخت جامعي از آن مکان را فراهم مي آورد. مسيرهاي پياده گردشگري داراي قابليت بسيار در اين زمينه اند.
در اين مقاله که از سنخ مقالات توصيفي با تكيه بر مطالعات اسنادي است، با بررسي محورهاي شاخص شهري در ارتباط با دالان رودها، با توجه به مسيرهاي پياده؛ اصول حاکم بر شکل گيري آنها مورد شناسايي قرار گرفته است. اين مسيرهاي پياده گردشگري در امتداد محورهاي شاخص شهري، در اتصال به دالانهاي بوم شناسانه رودها، با ايجاد اتصال بصري و فيزيکي و لحاظ کردن ملاحظات زيست شناسانه سبب ارتقاي کيفيت و خوانايي فضاي شهري گشته و متضمن پايداري مکان هاي شهري و هويت بخشي به محدوده هاي پيرامون و بالتبع كليت شهر هستند.