سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدداوود تدریسی – عضو هیئت دانشکده پرستاری
مینو اسد – عضو هیئت دانشکده پرستاری
هدی سالار – عضو هیئت دانشکده پرستاری
شهلا یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری نظامی

چکیده:

آموزش اداره کردن صحنه بحران با علم STARTبه روش RPM در عرض ۳ ثانیه مفهوم طبقه بندی بر حسب کیفیت است. صدماتی که تهدید کننده زندگیس هستند و به سادگی با یک روش قربانیان به سرعت تشخیص می دهند و این راه بهترین فرصت برای از جان بدر بردن مصدومین است و به نجات دهندگان مسیر می دهد.
زمان طلائی:
به مفهوم این است که یک بیمار آسیب دیده بهترین فرصت را برای بهبود دارد خواوه مذکر و یا مونث باشد و این زمان هم به مصدوم شانس نجات می دهد و هم به نجاتگر هدف و مسیر را مشخص می کند.
مدیریت صحنه:
مدیریت صحنه با چندین مصدوم می تواند به شکل مآیوس کننده و مشکل باشد . با این قدم های به و طبقه بندی شده و برنامه ریزی شده بر حسب کیفیت به شما کمک خواهد کرد تا هر بیمار را معالجه کنید . همچنین این قدم ها به شما اطلاعات میزان کمک و ابزار نجات را خواهند داد تا شما بر بحران حادثه مدیریت کنید و بتوانید مصدومین را از بحرانبه راحتی برهانید.
START (Simple Triage and Rapid Teratment)
راه راحت و آسان جهت طبقه بندی مصدومین جهت رها شدن از آسیب بر اساس طبقه بندی تا صحنه حادثه بر شما مشک نیاید و نه سختی حادثه بر مصدوم
فوری قرمز:
بیماران اورژانسی که ضایعات مخاطره امیز داشته و بدون اقدام درمانی سریع در کمتر ۱-۲ ساعت آینده جان خود را از دست داده یا دچار مشکلات شدید می وشند . این موارد شامل :
۰- خونریزی خارجی شدید و قابل کنترل
۰- مشکلات تنفسی قابل اصلاح
۰- جراحات شدید ناشی از آوار
۰- قطع شدگی عضو به طورناقص
۰- پارگیهای شدید به همراه شکستگی باز
۰- سوختگی شدید صورت و راهای هوایی
۰- سوختگی های درجه ۲ و ۳ با وسعت ۴۰%
۰- عدم هوشیاری بدون علت مشخص
۰- نشانه های آنفارکتوس میوکارد
۰- تشنج پایدار
۰- علایم دال ب زایمان قریب الوقوع یا زود رس
۰- مسمومیت شدید
۰- مراحل اولیه تا متوسط شوک
تاخیر یافته – زرد
که جراحات شدید داشته ونیاز به مداخل درمانی و بستری دارند اما بدون درمان هم بیش از یک ساعت دوام خواهند آورد . بعبارت دیگر بین ۱ تا ۱۲ ساعت آینده باید خدمات درمانی مناسب به این بیماران ارائه شود. این موارد شامل:
۰- شکستگیهای ساده استخوان بزرگ
۰- پارگیهای متوسط بدون خونریزی
۰- صدمات چشمی
۰- آسیب دیدگیهای غیر بحرانی CNS بدون کوما
۰- زخمهای نافذ و سوراخ کننده بدون شوک
۰- اختلال هوشیاری
۰- تنفسی غیر حاد
۰- مشکل طبی غیر سرپایی
کوچکتر سبز :
افرادی که ضایعات خفیفی دارند که نه جانشان به مخاطره خواهد افتاد و نه دچار عوارض دایمی ناشی از آسیب می شوند و نیاز به درمان اورژانس ندارند . این مورادشامل:
۰-آسیب دیدگیهای خفیف بافت نرم
۰-شکستگیهای کوچک وبسته
۰-اختلالات عصبی-روانی
۰-اختلالات زنان و زایمان
۰-شکایات طبی معمول
۰- آسیب دیدگانی که نیاز به اقدام خاصی ندارند.
Deceased – Blak
بر اساس دستور العملی که توسط معاونت بهداشتی تهیه می شود،ف اجساد دفن می شوند.