مقاله محيط رسوبي، دياژنز و ژئوشيمي سازند فهليان در برش نمونه (تاقديس فهليان) و ميدان نفتي گچساران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۳۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: محيط رسوبي، دياژنز و ژئوشيمي سازند فهليان در برش نمونه (تاقديس فهليان) و ميدان نفتي گچساران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند فهليان
مقاله ريزرخساره
مقاله محيط رسوبي
مقاله دياژنز
مقاله ژئوشيمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: آدابي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: قلاوند هرمز
جناب آقای / سرکار خانم: خطيبي مهر مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين نوشتار، سازند کربناتي فهليان با سن کرتاسه پيشين (بريازين-هوتروين) به منظور شناسايي ريزرخساره ها، دياژنز و بررسي کاني شناسي اوليه رسوبات در برش نمونه واقع در تاقديس فهليان و برش زيرسطحي (تحت الارضي) چاه ۵۵ ميدان نفتي گچساران مورد بررسي قرار گرفت. بررسي هاي سنگ نگاري منجر به شناسايي ده ريزرخساره شد که در ۴ کمربند رخساره اي پهنه کشندي، لاگون، سد و درياي باز نهشته شده اند. با توجه به ريزرخساره هاي شناسايي شده، اين توالي کربناتي بر روي يک سکوي کربناتي از نوع حاشيه دار (شلف) نهشته شده است. شناسايي سيمان هاي مختلف نشان دهنده اين است که سازند فهليان به طور عمده تحت تاثير دياژنز هوازي قرار گرفته است. پراکندگي عناصر اصلي و فرعي و گستره ايزوتوپي اکسيژن ۱۸ و کربن ۱۳ آهک هاي سازند فهليان نشان دهنده ترکيب کاني شناسي اوليه آراگونيتي و همچنين تاثير دياژنز هوازي بر روي اين نهشته ها در يک سيستم بسته و با نسبت آب به سنگ پايين است.