مقاله محيط رسوبي و چينه شناسي سکانسي نهشته هاي کربنيفر ناحيه دارچاله در جنوب شرق اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۷۳ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: محيط رسوبي و چينه شناسي سکانسي نهشته هاي کربنيفر ناحيه دارچاله در جنوب شرق اصفهان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريز رخساره ها
مقاله محيط رسوبي
مقاله رمپ کربناته
مقاله چينه نگاري سکانسي
مقاله کربنيفر
مقاله دارچاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي فرد زهره
جناب آقای / سرکار خانم: كنگازيان عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صفري امراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نهشته هاي کربنيفر درناحيه دارچاله در ۷۰ کيلومتري جنوب شرق اصفهان با ضخامت ۳۲۳ متر، به طور عمده از سنگ هاي کربناته و تخريبي تشکيل شده است. مرز پاييني نهشته هاي کربنيفر در اين ناحيه با رسوبات آبرفتي پوشيده شده است، مرز بالايي آن با رسوبات پرمين به صورت ناپيوستگي فرسايشي است. با توجه به ويژگي هاي سنگ شناسي، هفت واحد سنگ چينه اي در ناحيه مذکور شناسايي شده است. اين واحدها به صورت هم شيب بر روي هم قرار گرفته اند. بر اساس مطالعات پتروگرافي و شواهد صحرايي رسوبات منطقه مذکور در ۴ زيرمحيط رسوبي (ساحل، پهنه جزرو مدي، لاگون و سد) و در يک پلت فرم کربناته از نوع رمپ هموکلينال تکامل يافته اند. آناليز چينه نگاري سکانسي براساس روش مارتين- چيولت منجر به شناسايي بخش هاي LST، TST و HST مربوط به ۳ سکانس رسوبي رده سوم در نهشته هاي مورد مطالعه شده است. اين سکانس ها توسط مرزهاي سکانسي نوع ۲ و ۱ از يکديگر تفکيک شده اند.