مقاله محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي بخش هاي ۳، ۴ و ۵ سازند ميلا در ناحيه حسنکدر، البرز مياني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي بخش هاي ۳، ۴ و ۵ سازند ميلا در ناحيه حسنکدر، البرز مياني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رخساره
مقاله محيط رسوبي
مقاله سازند ميلا
مقاله چينه نگاري سکانسي
مقاله کامبرين و اردويسين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کريمي حسيني هانيه
جناب آقای / سرکار خانم: لاسمي يعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخش هاي ۳، ۴ و ۵ سازند ميلا (کامبرين مياني- اردويسين زيرين) در برش حسنکدر حدود ۱۲۰ متر ضخامت دارد و به طور عمده از سنگ هاي کربناته و آواري تشکيل شده اند. بررسي هاي صحرايي و ميکروسکوپي اين سازند نشان مي دهد که بخش ۳ به طور عمده از رخساره هاي کربناته و آواري درياي کم عمق، بخش ۴ از رخساره هاي قاره اي و بخش ۵ نيز از رخساره هاي آواري مربوط به درياي عميق تشکيل شده اند. بررسي چينه نگاري سکانسي بخش هاي ۳، ۴ و ۵ سازند ميلا به شناسايي سه سکانس رسوبي (سيکل دسته سوم) انجاميده است.