مقاله محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند فهليان در مرکز فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند فهليان در مرکز فارس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه خامي
مقاله ارسنجان
مقاله سيوند
مقاله تيتونين
مقاله والانژين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارلاري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند فهليان (وولگين – نئوکومين) بخشي از گروه خامي است. براي بررسي رخساره ها، محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي اين سازند، دو برش در مرکز فارس در جنوب غربي شهرستان ارسنجان و غرب شهرستان سيوند بررسي شدند. نهشته هاي سازند فهليان در اين برش ها، دربردارنده رخساره هاي کربناته اي هستند که در يک پلاتفورم شلف حاشيه دار پديد آمده اند. در اين نهشته ها دو سکانس رسوبي با ناپيوستگي هاي نوع ۱ و ۲ تشخيص داده شدند که با بخشي از مگاسکانس زوني (Lower Zuni III) هم خواني دارند. سن اين سازند به اشکوب هاي تيتونين – والانژينين نسبت داده شد.