مقاله محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند فهليان: برش هاي سطحي بيدخون و خارتنگ و برش هاي زيرزميني نار دو و آغار غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۲۸۷ تا ۲۹۸ منتشر شده است.
نام: محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند فهليان: برش هاي سطحي بيدخون و خارتنگ و برش هاي زيرزميني نار دو و آغار غربي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رخساره
مقاله پهنه جزر و مدي
مقاله تالاب پشت سد
مقاله سد کربناته
مقاله درياي باز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي خيمه سري سارا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروتهراني خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: اصيليان مهابادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: لاسمي يعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند فهليان از گروه خامي بالايي، کرتاسه زيرين، غالبا از سنگ هاي کربناته تشکيل شده است. به منظور بررسي رخساره ها، محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي در جنوب غربي حوضه فارس، چهار برش چينه نگاري شامل برش هاي سطحي بيدخون (طاقديس عسلويه شرقي)، خارتنگ، برش هاي زيرزميني نار دو و آغار غربي مطالعه شدند. مشاهدات صحرايي و پتروگرافي سازند فهليان در جنوب غرب حوضه فارس به شناسايي چهار کمربند رخساره اي پهنه جزر و مدي (A)، تالاب پشت سد (B)، سد کربناته (C) و درياي باز (D) منجر گرديد. مطالعه رخساره هاي شناسايي شده، بررسي تغييرات عمودي و جانبي آن ها و مقايسه آن ها با محيط هاي رسوبي امروزي و قديمي نشان داد که رخساره هاي سازند فهليان در پلاتفرم کربناته شلف با بخش هاي کم عمق رسوب گذاري شده اند. چينه نگاري سکانسي سازند فهليان حاکي از وجود دو سکانس رسوبي (چرخه رده سوم) با توالي ضخيم شونده و کم عمق شونده به طرف بالاست. مرز زيرين سکانس اول، مرز بين دو سکانس و مرز بالايي سکانس دوم ناپيوستگي نوع ۱  (SB1)مي باشند.