مقاله محيط زيست بين المللي و ميراث مشترك بشريت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات سياسي و بين المللي از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: محيط زيست بين المللي و ميراث مشترك بشريت
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محيط زيست بين المللي
مقاله ميراث طبيعي جهان
مقاله اتمسفر
مقاله منابع زنده
مقاله تنوع زيستي
مقاله ميراث مشترک بشريت
مقاله نگراني مشترک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاربرد مفهوم ميراث مشترک بشريت در چارچوب حقوق بين الملل محيط زيست، نشان مي دهد که مشکلات مفهومي و تفاوت هاي قابل ملاحظه اي بين ميراث مشترک بشريت از آن نوع که در خصوص استخراج منابع خارج از محدوده صلاحيت ملي پديد آمد و نوع به کار رفته در چارچوب حفاظت از محيط زيست جهاني، وجود دارد. اين تفاوت هاي مفهومي و عدم تبيين عناصر اساسي ميراث مشترک بشريت به ويژه در ارتباط با حقوق بين الملل محيط زيست، نوعي ابهام و سردرگمي را موجب شده است.
اين پژوهش در پاسخ به اين سوال که “چگونه مي توان مفهوم ميراث مشترک بشريت را در زمينه محيط زيست اعمال کرد؟”، با نگرشي آينده نگر و به روش توصيفي- تحليلي، کاربرد مفهوم ميراث مشترک بشريت و مفهوم جديد “نگراني مشترک” را، که به ويژه براي حفظ محيط زيست اتخاذ شده، در قلمرو محيط زيست بين المللي بررسي و چگونگي تقويت وضعيت حقوقي اين مفهوم را در مقوله محيط زيست، که بايد اصول پنج گانه ميراث مشترک بشريت در آن موجود باشد، نتيجه گيري مي کند.