مقاله محيط نيمه بينهايت دولايه اي با رفتار ايزوتروپ جانبي تحت اثربار مماس بر سطح در فضاي فركانسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: محيط نيمه بينهايت دولايه اي با رفتار ايزوتروپ جانبي تحت اثربار مماس بر سطح در فضاي فركانسي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توابع پتانسيل
مقاله تغيير مکان
مقاله انتشار امواج
مقاله محيط ايزوتروپ جانبي
مقاله تبديل هنکل
مقاله بسط فوريه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اردشيربهرستاقي عزيزاله
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري قادي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله يك لايه ايزوتروپ جانبي مستقر بر يك نيم فضاي ايزوتروپ جانبي طوري در نظر گرفته مي شود كه محور ايزوتروپي آنها موازي هم بوده و عمود بر سطوح آزاد لايه فوقاني باشد. اين مجموعه تحت اثر نيروي سطحي دلخواه در فضاي فركانسي مورد تحليل قرار مي گيرد. به منظور اين تحليل، معادلات در گير حركت در فضاي فركانسي به وسيله توابع پتانسيل ارايه شده توسط اسكندري قادي در سال ۲۰۰۵ ميلادي در هر محيط ( لايه فوقاني و نيم فضاي تحتاني) به صورت مستقل در آمده و سپس معادلات حاكم بر توابع پتانسيل در دستگاه مختصات استوانه اي با استفاده از سري فوريه و تبديل هنكل حل مي شود. جواب به دست آمده در لايه تحتاني چنان است كه شرط تشعشع در آن در نظر گرفته مي شود. نتايج نهايي براي تغيير مكان ها و تنش ها در فضاي واقعي به صورت انتگرال هايي ارايه مي شوند كه در عين سادگي ظاهري، به علت نقاط شاخه اي و قطب ها از پيچيدگي خاصي براي برآورد عددي برخوردار است. با توجه به نقاط شاخه اي و قطب، نتايج عددي با دقت خاصي برآورده شده و انطباق عالي نتايج عددي در حالت هاي ساده ايزوتروپ و ايزوتروپ جانبي تك لايه اي دلالت بر صحت نتايج عددي به دست آمده در اين مقاله دارد. برآورد عددي نتايج به دست آمده در محدوده فركانسي وسيع انجام و نتايج به صورت منحني هاي تغييرات تغيير مكان و تنش بر حسب عمق و فاصله افقي ارايه شده است. نتايج اين مقاله هم در تحليل عددي به روش هاي انتگرال هاي مرزي، همانند روش المان هاي مرزي و هم در تعيين توابع امپدانس شالوده هاي سطحي مستقر بر يك خاك دو لايه اي مورد استفاده قرار مي گيرد.