سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یعقوب لاسمی – گروه زمین شناسی ، دانشگاه تربیت معلم تهران
حسین محمدخانی – گروه زمین شناسی ، دانشگاه تربیت معلم تهران
مجید خزایی – گروه زمین شناسی ، دانشگاه تربیت معلم تهران
محمدعلی کاوسی – اداره اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

بررسی پلاکهای نازک نمونه های چاهنمودار ژئوفیزیکی پرتو گامای سازند فهلیان در چاه های میادین نفتی رگ سفید، بینک و خویز به شناسایی کمربندهای رخساره ای دریای باز، سد و تالاب پست سد در سازند فهلیان انجامیده است. کمربندرخساره ای دریای باز در بر دارنده رخساره های مادستون تاوکستون بیوکلستی و شیل / وکستون پلاژیک (دارای رادیولر، اسپیکول و فرامینیفر پلانکتونیک) است. از ویژگیهای این کمربند رخساه ای دارابودن رخساره های دوباره نهشته شده آهکی است. کمربند رخساره ای سدی با رحساره های گرینستون اینتراکلسیتیف اائیدی، پلوئیدی و باندستون لیتوکودیوم مشخص می شود. کمربند رخسارهای تابال پشت سد در بر گیرنده رخساره های مادستون و وکستون بیوکلستی دارای جلبک سبز (داسی کلد) فرامینیفر بنتیک و دو کفه ای است . رسوبات سازند فهلیان در یک پلاتفرم کربناته با انتهای پر شیب (Shelf)نهشته شده است. تغییرات عمومی رخساره ها و چینه نگاری سکانسی نهشته های سازند فهلیان نشان دهنده دو سکانس (چرخه کم ژرفا شونده رده سوم) رسوبی است.