سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسماعیل عطایی – مجتمع پتروشیمی جم
طانیا طعامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

در این پژوهش تلاش شده است مدلی بر مبنای مفاهیم شی گرایی و منطق مجموع ه های فازی، توسعه یافته و ابزاری مناسب (زبان FOOL برپایه پرولوگ) جهت کارهای توسعه ای بعدی پیاده سازی مدل های شی گرای فازی ایجاد شود . همچنین سعی شده است، ضمن رفع کاست ی های مد ل های قبلی، با وضعیت دریافت دانش ازمحیط پیرامونی موضوع و بسط آن از دریافت های قبلی، یک سیرتکاملی از رو ش ها و مد ل های قبلی، ایجاد شود. ویژگی خاص این روش استفاده و طرح روابط ارث بری جزئی و ترکیب جزئی (که مفهوم اخیر با این کیفیت، نخستین بار در این مدل مطرح شده است ) در فرآیند استنتاج است.