سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین عزیزی – گروه معدن دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه کردستان، سنندج
حسین معین وزیری – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
جمال الدین هنرپژوه – گروه معدن دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در غرب ایران، در زون سنندج – سیرجان و در شمال سنندج قراردارد . سنگهای آتشفشانی کرتاسه در این منطقه عمدتا " آندزیت، آندزیت بازالتی وبازالت هستند . بافت آنها پرفیری بوده وفنوکریستها شامل کلینوپیروکسن وپلاژیوکلاز هستند که در خمیره ای از شیشه ومیکرولیت پلاژیوکلاز قرار گرفته اند . نتایج حاصل از تجزیه عناصر اصلی وکمیاب این سنگها بیانگر آن است که این ولکانیکها دارای سرشت توله ایتی وکالکو آلکالن هستندودرمقابسه با موربها وکندریتها از Ti,Nb, Zr تهی شدگی وازعناصر گروه LIL غنی شدگی نشان می دهند . چنین وضعیتی بیانگر تشکیل ماگما در بالای یک زون فرورانش است بنابر این باتوجه به سرشت توله ایتی وکالکوالکالن این سنگها می توان محیط تشکیل آنها را جزایر قوسی دانست