سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمد رضا نائیجی –

چکیده:

توالی آهکی-مارنی سازند قم با سن میوسن زیرین واقع در ۶۰ کیلومتری شرق تهران در شمال ایوانکی مورد بررسی قرار گرفت. با مطالعه مقاطع نازک و بررسی های زمین شناسی صحرایی معلوم شد که توالی مذکور در یک پلاتفرم کربناتی رمپی نهشته شده و دارای ۷ رخساره میکروسکوپی مشخص است. ۵ رخساره در رمپ درونی و ۲ رخساره در رمپ بیرونی نهشته شده است. تولید آهک از طریق زیستی، تنها در رمپ کربناته درونی متمرکز بوده است. رسوبات تخریبی در اندازه ماسه و گراول از منشأ اپی کلاستیک نیز وجود دارد که در رخساره های مربوط به محیط های پر انرژی بیشتر دیده می شود.