سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحیده حسینی طباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه شهید بهشتی
محبوبه حسینی برزی – دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی از دانشگاه تهران عضو هیئت علمی دانش
علی اصغر ثیاب قدسی – دکتری فسیل شناسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه ار

چکیده:

پتروگرافی و داده های صحرایی از سازند لالون با سن کامبرین زیرین- میانی در دو برش مسکین در ۴۵ کیلومتری ارومیه و بین دو روستای امام کندی و ماکوکندی و مقطع شورگل در ۷۵ کیلومتری ارومیه و در جنوب شهرستان سلماس، همراه با آنالیز مودال این ماسه سنگ ها در برش مسکین محیط رسوبی آنها را ساحل تابخش انتهایی رودخانه نشان می دهد. وارد نمودن نتایج حاصل از نقطه شماری نمونه های انتخابی از مقطع مسکین بر روی نمودارهای Qt93.94F4.10Lt2/59 و Qm86.75F4.10L9.15 برخاستگاه زمین ساختی آن را کراتون داخلی نشان داده و بر چرخه محدد رسوبی دلالت می نماید. همچنین سنگ منشا این ماسه سنگ ها، رسوبی-دگرگونی درجه پایین همراه با پلوتونیک به نظر می رسد. از طرف دیگر آنالیز مودال این ماسه سنگ ها همراه با شواهد پتروگرافی بدست آمده از آنها حاکی از آب وهوای نیمه مرطوب تا مرطوب در زمان رسوب گذاری آنها است.