سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمد حسین آدابی – دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
شهاب ورکوهی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

سازند آسماری از انواع مختلف سنگ های آهکی ( الیگوسن تا میوسن زیرین ) تشکیل شده است. برای تعیین تغییرات رخساره ها، محیط رسوبگذاری و دیاژنتیکی این سازند، برش مناسبی در جنوب غربی شهرستان خرم آباد، انتخاب و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. سازند آسماری بین سازندهای پابده و گچساران قرار می گیرد. مرز زیرین آن با سازند پابده تدریجی و مرز بالایی آن با سازند گچساران به صورت ناپیوستگی فرسایشی است. بررسی مقاطع میکروسکوپی و مطالعه ی صحرایی توالی ها به شناسایی ۱۱ رخساره منجر شد که در زیر محیط های پهنه ی جزر و مدی، لاگون، سد و دریای باز، قرار می گیرند. برای سازند آسماری مدل رسوبی رمپ کربناتی در آب و هوای خشک پیشنهاد شده است. تغییرات قائم رخساره ها، نشان دهنده ی دو چرخ کامل در بخش های زیرین و میانی و بخش بالایی است که در زیر ناپیوستگی فرسایشی گچساران قرار دارد. در این مطالعه محیط های دیاژنتیکی مختلفی از قبیل دریایی، جوی و تدفینی (کم عمق تا عمیق ) مشخص شده است.