سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امراله صفری – بخش زمین شناسی – دانشگاه اصفهان
یعقوب لاسمی – بخش زمین شناسی – دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

با توجه به تنوع رخساره های کرتاسه در ایران و گزارشات زمین شناسی پراکنده در این مورد، این مطالعه بر روی سنگهای کرتاسه زیرین ناحیه خاصه تراش در ۵۰ کیلومتری شمال شرق اصفهان در میان راه ارتباطی اصفهان به اردستان انجام گرفته است.
ایننهشته ها با ضخامت حدود ۶۰۰ متر شامل رسوبات تخریبی و کربناته می باشند که به طور دگر شیب بر روی رسوب ژوراسیک قرار گرفته اند. با توجه به امونیتها و فرامینیفرهای بنتیک، سن سنگهای مورد مطالعه بارمین فوقانی تا آلبین تحتانی تایید شده است.
بررسی مقدماتی منطقه مورد مطالعه، جمع آوری منابع و اطلاعات، مشاهدات صحرایی، نمونه برداری و تهیه بیش از ۲۰۰ عدد مقطع نازک و مطالعات سنگ شناسی و اندازه گیری های میکروسکوپی عناصر تشکیل دهنده در هر مقطع نازک، اعم از عناصر اسکلتی، غیر اسکلتی، سیمان و ماتریکس به صورت کمی و با استفاده از روشهای لاسمی (Lasemi, 1979) ، فلوگل (Flugel, 1982) و کاروزی (Carozzi, 1989) موجب تفکیک ده میکروفاسیس کربناته و سه میکروفاسیستخریبی گردید.