سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مازیار نظریان – کارشناس زمین شناسی مدیریت اکتشاف نفت تهران
داود جهانی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ش
داریوش باغبانی – اداره زمین شناسی سطح الارضی – اکتشاف نفت تهران

چکیده:

سازند داریان ( آپتین – آلبین ) یکی از مخازن مهم نفتی در جنوب غرب ایران است . در این مطالعه، نهشته سنگ های سازند داریان در تاقدیس های سیوند و دشتک در شمال غرب شیراز ( زاگرس مرتفع ) بررسی شده است . ستبرای این سازند در برش سیوند ۳۳۰ متر و در برش دشتک ۲۶۳ متر بوده و به طور عمده در برگیرنده ی سنگ آهک با میان لایه های شیل است . سازند داریان در نواحی مورد مطالعه با همبری پیوسته بر روی سازند گدوان و با همبری نا پیوسته در زیر سازند کژدمی جای دارد . بررسی های صحرایی و آزمایشگاهی نهشته سنگ های سازند داریان منجر به شناسایی سه دسته رخساره ای و ۱۱ میکروفاسیس وابسته به محیط های دریای باز، سد و تالاب شده است . این دسته رخساره ها در یک پلاتفرم کربناته نوع شلف حاشیه دار (Rimmed shelf) پدید آمده اند . بررسی تغییرات عمودی رخساره های سازند داریان نشان دهنده ی وجود یک سکانس رسوبی ( چرخه دسته سوم ) است به طوری که بخش پایینی دسته رخساره ای پیشرونده (TST) این سکانس در سازند گدوان بوده و دسته رخساره ای پسرونده (HST) آن با ناپیوستگی نوع SB1 از سازند کژدمی جدا می شود