سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا کلانتر زاده – دانشجوی کار شناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه تهران
حسین رحیم پور بناب – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه تهران

چکیده:

توالیهای تبخیری همزمان با رسوبگذاری در شمال غرب ایران ( شمال غرب زنجان ) با سن میوسن شامل کانیهای هالیت، ژیپس، ایندریت و پتاس با بافتهای اولیه و ثانویه می باشند. شواهد پتروگرافی مانند هالیت جناقی، هالیت گلی و انحلال هالیت یک محیط ته نشینی کم عمق را نشان می دهند. فقدان کانیهای شاخص محیطهای قاره ای و غلظت بالای برم در هالیت نیز حاکی از منشاء دریایی شورا به ها می باشد . مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی این نهشته ها مبین یک محیط دریایی کم عمق برای این توالیهای تبخیری می با شند .