سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی اقبال سرابی – مدیر بهبود بهره وری و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی

چکیده:

شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با زیر مجموعه امورها و ادارات خود در حدود ۶۵ شهر، یکی از بزرگترین شرکتهای خدماتی از بعد گستردگی محدوده جغرافیایی و تعداد مشترکین در کشور می باشد که از سالها پیش و در حدود بیش از یک دهه قبل دغدغه ارائه خدمات بهتر را داشته و برای تحقق آن تجربیاتی را اندوخته که آخرین آن تدوین و اجرای رویکردی است به منظور پایداری توسعه و اجرای سبز فرایندها.
اگر به حرکتهای توسعه ای در کشور نگاهی بیاندازیم، در می یابیم که ما در زمینه مفاهیم محیط زیستی و تمرکز بر آن قصور بزرگی داشته ایم و آن اینکه متاسفانه اقدامی موثر به منظور بهبود وضعیت صورت نگرفته است و این خلا بزرگ هر روز عمیق تر می شود. شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی در راستای ماموریت محوله و به منظور انجام هر چه بهتر آن بر خود این وظیفه را تکلیف نموده تا با بهره گیری از مدلهای نوین و لحاظ شرایط درون سازمانی و کشوری اقدام به نفوذ رویکرد سبز و زیست محیطی در فرایندهای خود از رهبری تا عملیاتی بنماید. مجموعه اقدامات صورت گرفته و بهبود مستمر آنها منجر به اندوختن تجربه پیش روی است که از سال ۱۳۸۶ تاکنون محقق شده و توانسته است شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی را در شناسایی جایگاه خود در کحیط زیستش و زمینه های قابل بهبود در فرایندهای شرکت کمک نموده و نتایج اجرای آن در کسب دستاوردهای زیست محیطی خود حاکی از اثربخش بودن رویکرد می باشد. در ادامه این تجربه سعی شده است ضمن تشریح اقدامات، مروری بر تجربه کسب شده داشته باشیم تا بتوان از نتایج آن در دیگر سازمان ها که قطعا اثرات زیست محیطی پنهان و یا مشهودی را دارند بهره جست تا توسعه همه جانبه ای را و به عبارتی پایدار در کشور داشته باشیم.