سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شفیقه ناظری – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

مفهوم محیط از دیدگاه متخصصان رشته های مختلف علوم یکسان نمی باشد. از دیدگاه جغرافیدانان تأثیرات محیط زیست طبیعی عامل کمیت و کیفیت تغذیه رشد جسمانی، روانی، خلقیات و ویژگی های فردی بوده بطوریکه در تحقیقات جغرافیائی نه تنها هیچ تحقیقی بطورعام جدا از زمین و محیط طبیعی وجود ندارد، بلکه هر پژوهشی که فاقد این خصیصه باشد دارای ارزش جغرافیایی نخواهد بود. از دیدگاه محیط شناسان، محیط زیست همان محیط طبیعی می باشد. روابط متقابل انسان و محیط اولین تجربه زیستن در محیط بود. آثار بجای مانده از انسانهای اولیه در دوران نوسنگی شامل ترسیم رودها و کوهها بر دیوار غارها نمودی از تصویر ذهنی آنها از محیط زیست بوده وتاکیدی براین نکته است . جوامع صنعتی به مقدار زیادی میزان و شدت کشمکش بشر علیه طبیعت را که از زمان جوامع کشاورزی آغاز شده بود افزایش دادند و آلودگی های شدید زیست محیطی آغاز گردید. یکی از عوامل مهم آلودگی هوا، پائین بودن سطح اطلاعات فنی وعلمی کشورهای جهان سوم می باشدکه شاید علت اساسی نازل بودن فرهنگ عمومی این کشورها را بتوان ناشی از همان روحیه سلطه طلبی جهان صنعتی دانست.درسالیان اخیر سازمانهای جهانی تلاش گسترده ای رابرای حل همه جانبه مشکلات جهانی شروع کرده اندکه نمونه بارزآن تدوین استاندارهای سری ایزو چهارده هزار محیط زیست از طرف سازمان جهانی استانداردها می باشد. همچنین شناخت مسائل ژئوپولیتیکی روابط ملت ها ، دولت ها و تعاملات فرهنگی بین المللی از مسائلی است که ما را به درک آثارزیست محیطی انفجار جمعیت و مدیریت کلان شهرها وکنترل جمعیت قادر می سازد. اقدامات ملی برای کاهش اثرات سوء آلودگی های زیست محیطی منجمله کنترل گازهای خطرناک گلخانه ای از جمله فعالیتهایی است که می تواند با کمترین امکانات تأثیرچشمگیری بر گسترش بحران آلودگی هوا گذارد. که دراین صورت پیروزی بزرگی برای کشورهای در حال توسعه محسوب خواهد شد.