سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

جعفر ستایش ولی پور – عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی
نادر احمدزاده بهروز – کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

ابعاد متنوع مدیریت ترافیک در تغییر طرح هندسی سیستم، به کارگیری سیستم های مختلف کنترل، نصب علایم راهنمایی و رانندگی، تامین نور لازم، ایجاد هماهنگی بین چراغ های راهنمایی و رانندگی، تسریع در محل مسافر و کالا اولویت دهی به حمل و نقل عمومی و … خود را نشان داده، به طوری که با نظم بخشی به ترافیک و افزایش حجم تردد و کاهش زمان های تاخیر سفر با تقلیل مصرف انرژی و سوخت همراه شده و کاهش آلودگی صوتی را به دنبال دارد و ضمن فراهم نمودن شرایط مناسب محیطی باعث ارتقای آستانه تحمل رانندگان و ساکنان مناطق مختلف درترافیک شهری می گردد. در این مقاله سعی شده است راه حل هایی برای کاهش آلودگی صوتی و آلودگی هوا با استفاده از راهکارهای مدیریتی در زمینه ترافیک بیان گردد.